ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową zakładu Elbląskiego Centrum Mięsnego “EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. j. w Elblągu – dobudowa pomieszczeń dystrybucji

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na rozbudowę budynku produkcyjno-handlowego zlokalizowanego w Elblągu, ul. Kochanowskiego 11 – dobudowę pomieszczeń dystrybucji.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 do Formularza ofertowego ofertowego – wykaz robót (DOC)
Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy (DOC)
Załacznik nr 2 do Formularza ofertowego – Wykaz osób (DOC)
Załacznik nr 3 do Formularza ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań. (DOC)
„Załącznik nr 3 – pozwolenie na budowę” (PDF)
„Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego -przedmiar robót” (PDF)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (DOC)

Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego – Projekt budowlany:

zestawienie stali -EL HURT (DOC)
OBLICZENIA STATYCZNO- WYTRZYMA WYTRZYMAŁOŚCIOWE – el hurt (DOC)
KARTA do projektu EL HURT (DOC)
EL HURT – OŚWIADCZENIE – wykonania projektu (DOC)
EL HURT – OŚWIADCZENIE – konstrukcja (DOC)
Opis Elektrka (PDF)
Rzut Piwnicy Instalacja chłodnicza (PDF)
Rzut Piętra – Instalacje CO (PDF)
Rzut Parteru Instalacja chłodnicza (PDF)
Rzut Dachu instalacje (PDF)
Piętra instalacja wentylacji i klimatyzacji (PDF)
instalacja c.o i wentylacji Elhurt-nadbudowa (PDF)
Strona tytułowa (JPG)
Izba uprawnień Majewski (JPG)
Izba uprawnień JH (JPG)
Rys. Z1 (PDF)
Rys. K20 (PDF)
Rys. K19 (PDF)
Rys. K18 (PDF)
Rys. K17 (PDF)
Rys. K16 (PDF)
Rys. K15 (PDF)
Rys. K14 (PDF)
Rys. K13 (PDF)
Rys. K12 (PDF)
Rys. K11 (PDF)
Rys. K10 (PDF)
Rys. K9 (PDF)
Rys. K8 (PDF)
Rys. K7 (PDF)
Rys. K6 (PDF)
Rys. K5 (PDF)
Rys. K4 (PDF)
Rys. K3 (PDF)
Rys. K2 (PDF)
Rys. K1 (PDF)
schemat RP (PDF)
schemat R1 (PDF)
schemat połączeń (PDF)
Piwnica rzut (PDF)
Piętro rzut (PDF)
piętro gniazda (PDF)
Parter rzut (PDF)
Dach rzut (PDF)
T-3 (PDF)
T-2 (PDF)
T-1 (PDF)
Projekt Zagospodarowania (PDF)
Opis nadbudowa Elhurt
KARTA do projektu EL HURT (PDF)
A-502 Widok schodów zewnętrznych (PDF)
A-501 Widoki (PDF)
A-401 Zestawienie stolarki (PDF)
A-301 Elewacje (PDF)
A-201 Przekroje (PDF)
A-105 Dach (PDF)
A-104 Piętro nadbudowa (PDF)
A-103 Piętro dach (PDF)
A-102 Parter (PDF)
A-101 Piwnica (PDF)
Elektryka El-Hurt (DWG)
Kratownice K3 (DWG)
Rzut ram K1 (DWG)
Obudowa Klatki (DWG)
Załacznik do wyników obliczeń (DWG)
Spakowany dokument (RAR)